Imatges

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Adecuació dels terrenys

Tota plantació necessita de una adequació del terreny per a realitzar-la en òptimes condicions. En el cas que ens concerneix aquestes actuacions es realitzen anteriorment al període de plantació, es a dir, entre estiu i tardor. En els terrenys que no existeixi sola de llaurat i tingui un bon drenatge només farà falta amb un llaurat a 20-30 cm de profunditat. El terreny que si té sola de llaurat se li realitzarà un subsolat per a trencar la formació de capes, això augmentarà el drenatge, i posteriorment se li realitzarà un llaurat. A l’hora de realitzar el subsolat s’haurà de tenir en compte el evitar girar i intercalar les diferents capes formades en el terreny. El període de plantació dels arbres vindrà marcat per les condicions de cada zona a plantar, però normalment, es realitzarà entre Novembre i Abril.

Plantació de tòfona acabada de fer

diumenge, 9 de setembre del 2012

IMATGES DE PLANTES QUE S'UTILITZEN PER A INOCULAR EL FONG TUBER MELANOSPORUM VIT

avellaner
(Corylus avellana)
garric
(Quercus
coccifera)

galer o
roure garriguenc
(Quercus Faginea)


roure
(Quercus
Pubescens)

alzina (Quercus ilex), aquesta planta és la que actualment s'utilitza
més per a inocular el fong tuber melanosporum vitt.

diumenge, 22 de juliol del 2012

IMATGES DE PLANTES AMB ASSOCIACIÓ NATURAL AMB EL FONG TUBER MELANOSPORUM VITT.

Alzina surera, Quercus suber

Estepa blanca citrus sp.

Faig, fagus sp.


Xop, populus sp.
Castanyer, castanea sp.

Cedre, cedrus sp.
Pi megre, pinus nigra

Pi roig, pinus sylvestris

divendres, 20 de juliol del 2012

ELECCIÓ DE TERRENY PER A REALITZAR UNA PLANTACIÓ I LA PLANTA HOSTE


ELECCIÓ DELS TERRENYS PER A REALITZAR UNA PLANTACIÓ
És important tenir en compte el tipus de cultiu que hi ha o hi ha hagut en els terrenys en els quals volem fer una explotació de tòfona. Es a dir que en els terrenys on es cultiven cereals, lleguminoses, farratges o arbres fruiters són sòls en els quals no hi ha fongs contaminants. S’ha de tenir en compte que alguns arbres com els avellaners porten altres fongs a les arrels com és el tuber brumale (magenc).

LA PLANTA HOSTE
Segons es pot observar, en estat salvatge, la tòfona negra pot establir la simbiosi amb molts tipus de plantes. També és cert que la majoria de les plantacions que es realitzen en la actualitat s’utilitza, en un percentatge altíssim, com a planta hoste la alzina (Quercus Ilex) i en algunes ocasions el galer o roure garriguenc (Quercus Faginea), Garric (Quercus Coccifera), roure (Quercus Pubescens) i avellaners (Corylus Avellana).
dijous, 19 de juliol del 2012

Característiques geológiques i climàtiques pel desenvolupament del fong tuber melanosporum vitt.Els sòls aptes per al desenvolupament de les tòfones solen ser formacions geològiques calcàries de diferents èpoques. Segons els estudis realitzats, les zones propicies per a la tòfona son sobre zones calcàries de roques d’edats geològiques compreses entre: de la Era Secundaria (Cretaci, Juràssic i Triàsic)amb predilecció per la època del Juràssic Superior, de la Era Terciària (períodes Oligocè, Eocè, Miocè i Pliocè) i inclòs substrats calcaris de la era Quaternària.
Les tòfones solen créixer de manera natural en: sòls calcaris amb un PH des de 7.5 fins a 8.5, alçades sobre el nivell del mar compreses des de els 100 metres fins als 1500 metres de desnivell, en zones amb una lleugera pendent, amb un sòl amb bon drenatge i assolellat.
En anàlisis realitzats s’ha pogut demostrar que en diferents tofoneres i analitzant paràmetres com: els sulfats, el magnesi, el ferro, el zinc, el coure, etc... poden haver-hi una variabilitat desmesurada. Les analítiques de les zones per a realitzar una plantació són importants per a observar la seva viabilitat, però es la estructura del sòl i la seva activitat geològica els paràmetres que van agafant més rellevància.
 En relació a la climatologia, s’ha de tenir en compte la pluviometria mitjana anual (entre 300-500 mm/any i els 900 mm/any), cosa que es important per al cicle de desenvolupament de la tòfona. Les precipitacions que són vitals per a una bona evolució de la tòfona són les turmentes caigudes en els mesos d’estiu (que haurien de ser superiors a 40-50 mm.).
En relació a la temperatura, segons dades estudiades, la temperatura mitja anual apta per al desenvolupament de la tòfona es situa entre 8,6 ºC i 14,8 ºC. La temperatura mitjana del mes més càlid entre 23 ºC i 32 ºC, i la temperatura mitjana de la mínima del mes més fred entre -2 ºC i -6 ºC encara que puntualment poden suportar màximes al voltant dels 43 ºC i mínimes al voltant dels -25 ºC.

dimecres, 18 de juliol del 2012

Tipus de tòfona més trobats a Espanya:

Tuber melanosporum vitt. És coneguda comunament com a tòfona negra o Tòfona del Perigord i és la més apreciada a Espanya i França. El seu color és negrenc o gris amb tons violetes. Té forma irregular i s'assembla a un tros de carbó. La pell és mol fina i està recoberta de berrugues. El seu cos és carnós i compacte, més blanquinós a prop de la pell i grisosa cap al centre fins convertir-se en un color marró violaci. Presenta un olor intens i picant i un sabor agradable, tot i que lleugerament amarg.
 
 

Tuber brumale. Anomenada comunament tòfona negra. Com el seu nom comú indica és de color negre molt similar a l'anterior però d'inferior qualitat i cotització. En els boscos espanyols es recol·lecta juntament a la trufa negra. 


  
 ● Tuber aestivium o tòfona d'estiu. Com indica el seu nom, té la seva època de creixement, des d'estiu fins a principis de tardor. Aquest fong té forma rodona amb irregularitats. Està recoberta en la seva totalitat de berrugues anguloses que les diferencia de les demés. El seu color és marró negrenc i la seva carn compacta. El olor és intens i aromàtic i presenta un sabor peculiar que recorda a les nous. La trufa estival, es considerada de bona qualitat i és també apta per els mateixos fins que les anteriors, però amb la diferencia que aquesta es ven fora de temporada, a la practica, durant tot l'any, ja sigui confitada amb algun licor o en el seu propi suc de conservació. El seu preu és molt inferior a les anteriors. 

dimarts, 17 de juliol del 2012

LA TÒFONA


La tòfona es un fong ascomicet de la família dels tubercles (gènere Tuber, classe Ascomycetes, divisió 
tuber melanosporum vitt.Mycota), es a dir, que es produeix sota terra. Aquesta manera de créixer, sota terra, la fa resistent a les èpoques de secada i gelades. Les tòfones no poden disseminar les seves espores per si soles, sinó que depenen d’alguns animals, entre ells el porc senglar, que al menjar-les  dispersen les espores.

Un altre tret d’aquest fong es que es tracta d’un fong que presenta una relació simbiòtica micorrízica amb arbres, particularment del gènere Quercus com les alzines, roures, castanys, i nogueres, aquesta simbiosis crea un benefici tant per la planta hoste com per a la tòfona ja que permet un intercanvi de substàncies essencials per a ambdues espècies.

Un clar exemple d’aquesta simbiosi es el que es denomina “cremats”. El miceli de la tòfona evita el creixement de certs vegetals al voltant de la planta hoste i amb aquesta eliminació de vegetals, proporciona nutrients, aigua i fa més resistent la planta davant de les secades.

dilluns, 16 de juliol del 2012

Torno per aquíFeia temps que no em cuidava d'aquest blog, reprenc les meves divagacions sobre el cultiu de la tòfona negra i aniré explicant que hem fet i que farem.

Hem realitzat tancaments amb malla cinegètica, pous d'aigua, reserves d'aigua de 100 m3...

Aniré pujant imatges.

dimecres, 7 d’octubre del 2009

Engeguem la màquina

Hola,
en aquest moment Tuverd està acabant de negociar les plantacions que farem a principis del 2010, hem calculat servir arbres certificats per a un total de 5 hectàrees, i realitzar 12 hectàrees de plantacions de tuber melanosporum més.

Ens estem sorprenent molt de l'acollida que té aquest tipus de cultiu, però, qualsevol pagès veu que "la PAC", contractes globals i demés acabaran desapareixent, i més amb la incorporació de països en vies de desenvolupament a la UE, tots sabem que a la UE els països rics paguen als pobres i Espanya "ja és un país ric".


A banda de les plantacions, a finals d'aquest any, la meva empresa (Tuverd) comença a envasar tòfona negra, ja tenim decidits els productes que farem, oli de tòfona negra, mantega de tòfona negra (a l'estil Italià), tòfona negra en conserva i tòfona negra fresca; per a la pròxima primavera segurament podrem fer una degustació dels nostres productes.

dimarts, 8 de setembre del 2009

Nota de premsa

A principis d'aquest any 2009 vaig fer la explotació tofonera més gran de Catalunya, ara estem preparant unes 12 hectàrees més per a principis de l'any vinent

http://www.terralia.com/index.php?proceso=noticia&noticia=173

Del Bosc a la taula

Aquí aniré penjant les cosetes que vaig fent per tal de donar a conèixer el cultiu de la tòfona negra, els seus usos gastronòmics i en resum tot el que envolta a aquest fong