Imatges

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Adecuació dels terrenys

Tota plantació necessita de una adequació del terreny per a realitzar-la en òptimes condicions. En el cas que ens concerneix aquestes actuacions es realitzen anteriorment al període de plantació, es a dir, entre estiu i tardor. En els terrenys que no existeixi sola de llaurat i tingui un bon drenatge només farà falta amb un llaurat a 20-30 cm de profunditat. El terreny que si té sola de llaurat se li realitzarà un subsolat per a trencar la formació de capes, això augmentarà el drenatge, i posteriorment se li realitzarà un llaurat. A l’hora de realitzar el subsolat s’haurà de tenir en compte el evitar girar i intercalar les diferents capes formades en el terreny. El període de plantació dels arbres vindrà marcat per les condicions de cada zona a plantar, però normalment, es realitzarà entre Novembre i Abril.

Plantació de tòfona acabada de fer