Imatges

diumenge, 9 de setembre del 2012

IMATGES DE PLANTES QUE S'UTILITZEN PER A INOCULAR EL FONG TUBER MELANOSPORUM VIT

avellaner
(Corylus avellana)
garric
(Quercus
coccifera)

galer o
roure garriguenc
(Quercus Faginea)


roure
(Quercus
Pubescens)

alzina (Quercus ilex), aquesta planta és la que actualment s'utilitza
més per a inocular el fong tuber melanosporum vitt.