Imatges

dijous, 19 de juliol del 2012

Característiques geológiques i climàtiques pel desenvolupament del fong tuber melanosporum vitt.Els sòls aptes per al desenvolupament de les tòfones solen ser formacions geològiques calcàries de diferents èpoques. Segons els estudis realitzats, les zones propicies per a la tòfona son sobre zones calcàries de roques d’edats geològiques compreses entre: de la Era Secundaria (Cretaci, Juràssic i Triàsic)amb predilecció per la època del Juràssic Superior, de la Era Terciària (períodes Oligocè, Eocè, Miocè i Pliocè) i inclòs substrats calcaris de la era Quaternària.
Les tòfones solen créixer de manera natural en: sòls calcaris amb un PH des de 7.5 fins a 8.5, alçades sobre el nivell del mar compreses des de els 100 metres fins als 1500 metres de desnivell, en zones amb una lleugera pendent, amb un sòl amb bon drenatge i assolellat.
En anàlisis realitzats s’ha pogut demostrar que en diferents tofoneres i analitzant paràmetres com: els sulfats, el magnesi, el ferro, el zinc, el coure, etc... poden haver-hi una variabilitat desmesurada. Les analítiques de les zones per a realitzar una plantació són importants per a observar la seva viabilitat, però es la estructura del sòl i la seva activitat geològica els paràmetres que van agafant més rellevància.
 En relació a la climatologia, s’ha de tenir en compte la pluviometria mitjana anual (entre 300-500 mm/any i els 900 mm/any), cosa que es important per al cicle de desenvolupament de la tòfona. Les precipitacions que són vitals per a una bona evolució de la tòfona són les turmentes caigudes en els mesos d’estiu (que haurien de ser superiors a 40-50 mm.).
En relació a la temperatura, segons dades estudiades, la temperatura mitja anual apta per al desenvolupament de la tòfona es situa entre 8,6 ºC i 14,8 ºC. La temperatura mitjana del mes més càlid entre 23 ºC i 32 ºC, i la temperatura mitjana de la mínima del mes més fred entre -2 ºC i -6 ºC encara que puntualment poden suportar màximes al voltant dels 43 ºC i mínimes al voltant dels -25 ºC.