Imatges

divendres, 20 de juliol del 2012

ELECCIÓ DE TERRENY PER A REALITZAR UNA PLANTACIÓ I LA PLANTA HOSTE


ELECCIÓ DELS TERRENYS PER A REALITZAR UNA PLANTACIÓ
És important tenir en compte el tipus de cultiu que hi ha o hi ha hagut en els terrenys en els quals volem fer una explotació de tòfona. Es a dir que en els terrenys on es cultiven cereals, lleguminoses, farratges o arbres fruiters són sòls en els quals no hi ha fongs contaminants. S’ha de tenir en compte que alguns arbres com els avellaners porten altres fongs a les arrels com és el tuber brumale (magenc).

LA PLANTA HOSTE
Segons es pot observar, en estat salvatge, la tòfona negra pot establir la simbiosi amb molts tipus de plantes. També és cert que la majoria de les plantacions que es realitzen en la actualitat s’utilitza, en un percentatge altíssim, com a planta hoste la alzina (Quercus Ilex) i en algunes ocasions el galer o roure garriguenc (Quercus Faginea), Garric (Quercus Coccifera), roure (Quercus Pubescens) i avellaners (Corylus Avellana).